ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ 700
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΕΤΟΥΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 0.70 m 0.80 m 1.00 m 1.20 m 1.50 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 750
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥΣ ΑΕΤΟΥΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 0.70 m 0.80 m 1.00 m 1.20 m 1.50 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 900
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΛΑΔΙΑ ΕΛΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 0.70 m 0.80 m 1.00 m 1.20 m 1.50 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 800
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΜΠΛΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΧΡΥΣΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 0.70 m 1.00 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 800
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΜΠΛΕ ΜΑΙΑΝΔΡΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 0.70 m 1.00 m 1.20 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 755
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ SEHRAZAT

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 0.70 m 1.00 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 725
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΜΠΛΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΕΤΟΥΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 0.70 m 0.80 m 1.00 m 1.20 m 1.50 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 711
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 0.70 m 1.00 m 1.20 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 725
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΕΤΟΥΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
Show More
Contact Us

© 2020 

ΚΩΔΙΚΟΣ 725

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΕΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100% ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2 ΠΕΛΟΣ: 1 cm