ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 751
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΕΤΟ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m x 3.00 m, 2.40 m x 3.20 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2 , ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 701
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΕΤΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m x 3.00 m, 2.40 m x 3.20 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 900
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΚΛΑΔΙΑ ΕΛΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m x 3.00 m, 2.40 m x 3.20 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 726
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΕΤΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m x 3.00 m, 2.40 m x 3.20 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 726
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ ΧΑΛΙ ΜΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΕΤΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m x 3.00 m, 2.40 m x 3.20 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ: 400
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΠΑΓOΝΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m x 3.00 m 2.40 m x 3.20 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 755
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m x 3.00 m 2.40 m x 3.20 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ: 727
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΜΕ 5 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΕΤΟΥΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m x 3.00 m 2.40 m x 3.20 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ: 727
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ ΧΑΛΙ ΜΕ 5 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΕΤΟΥΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m x 3.00 m 2.40 m x 3.20 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ: 725
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΜΕ 5 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΕΤΟΥΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m x 3.00 m 2.40 m x 3.20 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 750
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΔΙΚΕΦΑΛΟ ΑΕΤΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m x 3.00 m, 2.40 m x 3.20 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ: 700
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΕΤΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m x 3.00 m, 2.40 m x 3.20 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 725
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ ΧΑΛΙ ΜΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΕΤΟ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m x 3.00 m, 2.40 m x 3.20 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2 , ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ: 800
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ ΧΑΛΙ ΜΕ ΧΡΥΣΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m x 3.00 m 3.00 m x 4.00 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ: 800
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΜΠΛΕ ΜΑΙΑΝΔΡΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m x 3.00 m 3.00 m x 4.00 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
Show More
Contact Us

© Copyright 2020 COM'ON by COMPASS. All rights reserved.