ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣΜΟΚΕΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 220
ΚΩΔΙΚΟΣ 220

ΜΟΚΕΤΑ ΣΙΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100% ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 4.00 m x 30.00 m ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2 ΠΕΛΟΣ: 1 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ 160
ΚΩΔΙΚΟΣ 160

ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΜΟΚΕΤΑ VELOUR ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100% ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 4.00 m x 30.00 m ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2 ΠΕΛΟΣ: 1 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ 250
ΚΩΔΙΚΟΣ 250

ΜΟΚΕΤΑ INDIA ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100% ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 4.00 m x 30.00 m ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2 ΠΕΛΟΣ: 1 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ 720
ΚΩΔΙΚΟΣ 720

ΜΟΚΕΤΑ VΙENNA ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100% ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 4.00 m x 30.00 m ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2 ΠΕΛΟΣ: 1 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ 725
ΚΩΔΙΚΟΣ 725

ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΟΚΕΤΑ ΜΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΕΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100% ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 4.00 m x 30.00 m ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2 ΠΕΛΟΣ: 1 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ 910
ΚΩΔΙΚΟΣ 910

ΜΟΚΕΤΑ INDIA ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100% ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 4.00 m x 30.00 m ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2 ΠΕΛΟΣ: 1 cm