ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΛΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 701
ΚΩΔΙΚΟΣ 701

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100% ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1.00 m x 3.20 m 1.00 m x 1.30 m 1.50 m x 3.20 m ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2 ΠΕΛΟΣ: 1 cm

press to zoom
ΚΩΔΙΚΟΣ 751
ΚΩΔΙΚΟΣ 751

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100% ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1.00 m x 3.20 m 1.00 m x 1.30 m 1.50 m x 3.20 m ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2 ΠΕΛΟΣ: 1 cm

press to zoom
ΚΩΔΙΚΟΣ 900
ΚΩΔΙΚΟΣ 900

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100% ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1.00 m x 3.20 m 1.00 m x 1.30 m 1.50 m x 3.20 m ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2 ΠΕΛΟΣ: 1 cm

press to zoom
ΚΩΔΙΚΟΣ  726
ΚΩΔΙΚΟΣ 726

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100% ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1.00 m x 3.20 m 1.00 m x 1.30 m 1.50 m x 3.20 m ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2 ΠΕΛΟΣ: 1 cm

press to zoom
ΚΩΔΙΚΟΣ 726
ΚΩΔΙΚΟΣ 726

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100% ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1.00 m x 3.20 m 1.00 m x 1.30 m 1.50 m x 3.20 m ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2 ΠΕΛΟΣ: 1 cm

press to zoom
ΚΩΔΙΚΟΣ 755
ΚΩΔΙΚΟΣ 755

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100% ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1.00 m x 3.20 m 1.00 m x 1.30 m 1.50 m x 3.20 m ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2 ΠΕΛΟΣ: 1 cm

press to zoom
ΚΩΔΙΚΟΣ 430
ΚΩΔΙΚΟΣ 430

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100% ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1.00 m x 3.20 m 1.00 m x 1.30 m 1.50 m x 3.20 m ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2 ΠΕΛΟΣ: 1 cm

press to zoom
ZAIMIS CARPETS NEW LOGO.jpg