ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΛΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 701
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1.00 m x 3.20 m 1.00 m x 1.30 m 1.50 m x 3.20 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 751
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1.00 m x 3.20 m 1.00 m x 1.30 m 1.50 m x 3.20 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 900
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1.00 m x 3.20 m 1.00 m x 1.30 m 1.50 m x 3.20 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ  726
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1.00 m x 3.20 m 1.00 m x 1.30 m 1.50 m x 3.20 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 726
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1.00 m x 3.20 m 1.00 m x 1.30 m 1.50 m x 3.20 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 755
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1.00 m x 3.20 m 1.00 m x 1.30 m 1.50 m x 3.20 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 430
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1.00 m x 3.20 m 1.00 m x 1.30 m 1.50 m x 3.20 m
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
Show More
Contact Us

© Copyright 2020 COM'ON by COMPASS. All rights reserved.