ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΧΑΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 701
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΕΤΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m διάμετρο 2.50 m διάμετρο 3.00 m διάμετρο
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 751
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΕΤΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m διάμετρο 2.50 m διάμετρο 3.00 m διάμετρο 4.00 m διάμετρο
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 900
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΚΛΑΔΙΑ ΕΛΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m διάμετρο 2.50 m διάμετρο 3.00 m διάμετρο
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 726
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΕΤΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m διάμετρο 2.50 m διάμετρο 3.00 m διάμετρο
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 726
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΕΤΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m διάμετρο 2.50 m διάμετρο 3.00 m διάμετρο
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 755
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΕΤΟ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m διάμετρο 2.50 m διάμετρο 3.00 m διάμετρο
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 460
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΠΑΓΩΝΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.50 m Διάμετρο 3.00 m διάμετρο
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
ΚΩΔΙΚΟΣ 173
ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΛΙ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m διάμετρο 2.50 m διάμετρο 3.00 m διάμετρο
ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2
ΠΕΛΟΣ: 1 cm
Show More
Contact Us

© Copyright 2020 COM'ON by COMPASS. All rights reserved.