ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΧΑΛΙΑ

ZAIMIS CARPETS NEW LOGO.jpg
ΚΩΔΙΚΟΣ 701
ΚΩΔΙΚΟΣ 701

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΕΤΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100% ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m διάμετρο 2.50 m διάμετρο 3.00 m διάμετρο ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2 ΠΕΛΟΣ: 1 cm

press to zoom
ΚΩΔΙΚΟΣ 751
ΚΩΔΙΚΟΣ 751

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΕΤΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100% ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m διάμετρο 2.50 m διάμετρο 3.00 m διάμετρο 4.00 m διάμετρο ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2 ΠΕΛΟΣ: 1 cm

press to zoom
ΚΩΔΙΚΟΣ 900
ΚΩΔΙΚΟΣ 900

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΚΛΑΔΙΑ ΕΛΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100% ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m διάμετρο 2.50 m διάμετρο 3.00 m διάμετρο ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2 ΠΕΛΟΣ: 1 cm

press to zoom
ΚΩΔΙΚΟΣ 726
ΚΩΔΙΚΟΣ 726

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΕΤΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100% ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m διάμετρο 2.50 m διάμετρο 3.00 m διάμετρο ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2 ΠΕΛΟΣ: 1 cm

press to zoom
ΚΩΔΙΚΟΣ 726
ΚΩΔΙΚΟΣ 726

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΕΤΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100% ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m διάμετρο 2.50 m διάμετρο 3.00 m διάμετρο ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2 ΠΕΛΟΣ: 1 cm

press to zoom
ΚΩΔΙΚΟΣ 755
ΚΩΔΙΚΟΣ 755

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΠΛΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΑΕΤΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100% ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m διάμετρο 2.50 m διάμετρο 3.00 m διάμετρο ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2 ΠΕΛΟΣ: 1 cm

press to zoom
ΚΩΔΙΚΟΣ 460
ΚΩΔΙΚΟΣ 460

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΛΙ ΜΕ ΠΑΓΩΝΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100% ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.50 m Διάμετρο 3.00 m διάμετρο ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2 ΠΕΛΟΣ: 1 cm

press to zoom
ΚΩΔΙΚΟΣ 173
ΚΩΔΙΚΟΣ 173

ΚΛΑΣΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΑΛΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HEATSET (ΧΊΤΣΕΤ) 100% ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2.00 m διάμετρο 2.50 m διάμετρο 3.00 m διάμετρο ΒΑΡΟΣ: 2.25 kg - 2.40 kg / m2 ΠΕΛΟΣ: 1 cm

press to zoom