ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 Σας παραθέτουμε προτάσεις για μια επένδυση στο κέντρο του ναού που αποτελούνται απο ένα χαλί και δύο διαδρόμους.